Maritime Scene

Om oss

Det maritime byrået «Inflot» ble dannet den 17. oktober 1934 etter ordre av USSR-regjeringen for å betjene anløp av utenlandske fartøyer til havnene i USSR. Det maritime byrået «Inflot» har levert agenttjenester og omfattende service til fartøyer i Murmansk havn i 90 år, blant annet i samarbeid med Murmanskrederiet, Murmansk Shipping Company.

Selskapet har et knapt århundres erfaring med å jobbe på nesten alle terminaler i hele Murmansk havn og kan jobbe med alle typer last som håndteres i havnen. «Inflot» kan også ta oppdrag som underagent Husbandry Agent eller Protective Agent. Det kan I denne forbindelse nevnes at «Inflot» har vært offisiell underagent for Wilhelmsen Ships Service i Murmansk havn i mer enn 20 år.

Din pålitelige partner til sjøs og i havn
Erfaring og kvalitet, tidstestet

Vårt oppdrag

Vårt Team Profesjonalitet på Alle Nivåer
Håndverkstradisjoner overført gjennom generasjoner

Kompetansen i Inflot

«Inflot» bestreber seg på å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet basert på kompetanse opparbeidet gjennom flere tiår med skipsagentservice.

Hver ansatt i «Inflot»-teamet har stor kompetanse når det gjelder maritim terminologi og ansatte behersker muntlig engelsk innenfor fagområdet.

Rederiets ledelse består av profesjonelle sjømenn som har supplert sin maritime erfaring med juridisk utdannelse, som kjenner flåtens behov fra innsiden, som forstår den særlige rollen og betydning en skipsagent har for skip og mannskap. Vår tilnærming er at skipsagenten er «førstestyrmann» til kaptein og havnemannskap. Og vårt utgangspunkt er at vi er beredt til å levere profesjonelle agenttjenester dag som natt når det er ønskelig.

Vi er innstilt på fruktbart samarbeid og garanterer effektivitet og profesjonalitet i arbeidet.

Arbeidsforholdene til sjøs kan by på uforutsette utfordringer. Etter mange års arbeid som skipsagenter har vi opparbeidet uvurderlig erfaring og kompetanse som vi kan tilby våresamarbeidspartnere og oppdragsgivere!

Vi er glad for å tilby våre kunder et bredt utvalg av tjenester

 • Levering av matvarer til skip som ligger til kai i havnene i Murmansk, Kandalaksha og Vitino
 • Bestilling og levering av skipsforsyninger (arbeidsklær, dekksmateriell, byggematerialer, verktøy, reservedeler, etc.), forbruksvarer
 • Levering og inspeksjon av alle typer redningsutstyr og annetutstyr
 • Levering og kvalitetssikring av av navigasjonskart og rutebeskrivelser, inkludert B.A.Charts&Publications
 • Inspeksjon og reparasjon av skipsradarutstyr
 • Utføre alle slags reparasjonsarbeid om bord på skip
 • Analyse av vannprøver (drikke-, ballasttanker)
 • Tollklarering av varer som leveres til skip
 • Organisering av mannskapsskifte (by-flyplasslevering)
 • Transporttjenester for levering og lagring av varer
 • Egen kjøretøypark bestående av passasjer- og lastebiler samt at vi kan tilby lagerplass på 150 m²

Fullt Spekter av Maritime Tjenester
Ditt fartøy i trygge hender

Omfattende Surveytjenester
Nøyaktighet og pålitelighet på hvert inspeksjonssteg

Vi tilbyr organisering og gjennomføring av følgende typerundersøkelser

 • Forundersøkelser innenfor ulike områder
 • Tilrettelegging for bunkerstjenester
 • Ulike typer utleietjenester
 • Lukeinspeksjoner
 • Inspeksjon av ballasttanker
 • Rominspeksjoner
 • Forsegling av luker
 • Skadeinspeksjoner
 • Forundersøkelser før anløp
 • Inspeksjon av last
 • Generell inspeksjon av forsvarlig lasting